Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Zwaan


Huisartsenpraktijk Zwaan

Rijnsburgerweg 163
2334 BP Leiden
Telefoon: 071-5177100
Fax: 071-5190981

praktijk@huisartszwaan.nl

AGB praktijk 01058972

AGB huisarts 01025840

BIG nummer: 99053607801

KvK-nummer: 61757813

huisartszwaan.nl

E-mail: praktijk@huisartszwaan.nl


Praktijkinformatie

De praktijk is op maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. 

Tussen 12.30-13.30 uur hebben wij lunchpauze en overleg. 

Uiteraard is de praktijk dan wel bereikbaar voor spoedgevallen.

Als u belt ivm een spoedgeval: 071-5177100 en druk op de 1.

Afspraak

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. 

telefonische bereikbaarheid praktijk:

8.00-10.00 uur

10.00-10.30 uur alleen spoed

10.30-12.30 uur

12.30-13.30 alleen spoed

13.30-17.00 uur

Inloopspreekuur:

U kunt zich iedere werkdag vanaf 8.00 uur tot 9.00 uur zonder afspraak aanmelden voor het inloopspreekuur. U meldt zich bij binnenkomst bij de assistente en wordt op volgorde van aanmelding geholpen. Houdt u dus rekening met wachttijd. Het inloopspreekuur geldt NIET voor patienten van andere praktijken tijdens waarneming.

Let op: dit spreekuur is bedoeld voor 1 eenvoudige, korte klacht en voor het consult is maximaal 5-10 minuten beschikbaar.

Spreekuur op afspraak:

Het afspraakspreekuur wordt gehouden op iedere werkdag.

Per patient wordt 10 minuten consulttijd gereserveerd. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er u rekening mee houden in onze agenda.

Telefonisch spreekuur: maakt u voor eenvoudige vragen een terugbelafspraak.

Huisbezoek: belt u zo vroeg mogelijk in de ochtend voor een aanvraag, de artsen rijden geplande visites tussen 13.00-15.00 uur. 

(Online) recept en e-consult

Via Patiëntomgeving kunt u online uw chronische medicijnen aanvragen wanneer het u uitkomt. Dit scheelt wachttijd aan de telefoon voor u en voor ons.

Liever bellen? Dat kan natuurlijk ook.

Houdt u in beide gevallen rekening met verwerkingstijd en bestel uw medicijnen op tijd!

Daarnaast kunt online een medische vraag aan de huisarts stellen via een zogenaamd e-consult.

 

Werkt er iets niet? Laat het ons weten!

Spreekuren

Huisartsen:

-Romee Zwaan: maandag, dinsdag en donderdag.

-Titia de Lange: maandag en woensdag.

-Brechje Dijkmans: vrijdag (tijdelijk waarnemer).

U kunt naar eigen keuze een afspraak maken bij een van de huisartsen.

Wij hebben de patienten niet onderling "verdeeld", maar we streven er wel naar om vervolgconsulten bij dezelfde huisarts te plannen. Dit voorkomt de kans op fouten. 

Op deze manier behouden wij het overzicht over uw medische probleem, en ziet u niet steeds om en om de andere dokter.

Wij vragen uw begrip als dit toch onverhoopt een keer niet lukt.

Praktijkondersteuner Somatiek:

-Margriet Tetteroo: maandag, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend.

Praktijkondersteuner GGZ:

-Coby van der Kooij: ene week op dinsdag-en donderdagmiddag, de andere week op woensdagmiddag. 

Dietist:

-Caroline de Smit: vrijdagochtend.

Praktijkondersteuner Somatiek

in de huisartsenpraktijk is Margriet Tetteroo als praktijkondersteuner werkzaam voor de begeleiding van patiënten met chronische ziekten.

Zij doet controles voor hoge bloeddruk, suikerziekte en astma/COPD. 

Om de kwaliteit van deze chronische zorg zo goed mogelijk te waarborgen, zijn wij aangesloten bij de Zorggroep ROHWN, samen met 120 andere huisartsen in de regio.

Praktijkondersteuner GGZ

In de huisartsenpraktijk is Coby van der Kooij werkzaam als praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ).

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de zorg voor patienten met psychische klachten.

Als u door de huisarts naar de POH wordt doorverwezen, krijgt u eerst een intakegesprek om uw klachten en vragen te verhelderen.

Daarna zal in overleg een vervolgstappenplan worden opgesteld, dat kan bestaan uit kortdurende begeleiding binnen de huisartspraktijk. Soms is toch verwijzing buiten de huisartspraktijk nodig, zoals maatschappelijk werk of een psycholoog of psychiater.

We willen u hiermee binnen de praktijk helpen als dit mogelijk is, en zullen u verwijzen als dit nodig is.

Spoed

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bijvoorbeeld:

-Acute benauwdheid

-Ernstig bloedverlies

-Hartinfarct

-Bewusteloosheid

-Ernstige ongevallen 

Indien niet levensbedreigend maar wel spoed, belt u direct de praktijk op 071-5177100 en druk op de 1.

 

Dokterspost

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de Doktersporstpost SHR.

Op de dokterspost werken alle huisartsen in de regio Leiden samen.

Telefoonnummer:

0900-5138039

Openingstijden:
Iedere werkdag van 17.00-08.00 uur, op zaterdag/zondag en op feestdagen is de dokterspost geopend.

Afspraken:

U dient vooraf te bellen voor een afspraak.

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Voor meer informatie:

www.shrnet.nl