Uw medische gegevens elektronisch delen

Betere zorg door goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Altijd uw gegevens snel bij de hand

Zorgverleners maken daarom gebruik van een regionaal netwerk (het LSP) om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in hun regio. Via dit netwerk kan de medisch specialist in het ziekenhuis inzage krijgen in uw medicatiegegevens als dat nodig is voor uw behandeling.  

Een waarnemend huisarts kan ook een samenvatting van uw huisartsdossier opvragen.

Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Het LSP houdt nauwkeurig bij wat er met uw medische gegevens gebeurt. Bijvoorbeeld welke zorgverleners uw medische gegevens beschikbaar hebben gesteld. En welke zorgverleners uw medische gegevens hebben opgevraagd. Dat kunt u zelf bekijken in uw inzage overzicht. Dit overzicht bevat geen medische gegevens.

U kunt uw toestemming online regelen via www.ikgeeftoestemming.nl . Daar is ook meer informatie te vinden.

Of u levert een ondertekend toestemmingsformulier in bij uw huisarts en apotheek. 

U mag uw toestemming ook mondeling geven in de praktijk.

Let op: Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgaanbieders uw medische gegevens niet raadplegen. Ook niet in noodsituaties!


01-06-2015