Eigen risico bij onderzoeken

Wist u dat een bezoek aan de huisarts niet onder het eigen risico valt en altijd vergoed wordt door de zorgverzekeraar?

Dit geldt echter NIET voor vervolgonderzoeken die door de huisarts worden aangevraagd zoals bloedonderzoek, rontgenfoto's, MRI scan en verwijzingen naar een specialist.

Dit soort vervolgonderzoeken vallen namelijk wel onder het eigen risico en worden aan u doorberekend door de zorgverzekeraar. Als het eigen risico "op is", worden deze kosten eventueel wel vergoed.

Echter: in sommige verzekeringspolissen wordt bepaalde zorg alleen vergoed als de verzekeraar een contract met deze zorgverlener heeft afgesloten. U dient dus altijd zelf uw polis te controleren, uw huisarts kan dit vantevoren niet weten als u verwezen wordt! 


10-12-2015